TEFENNİ DAĞLARI

KROM-MAGNEZYUM CEVHERLEŞMESİ

HIDIRLARDA karotlu sondajlar ve jeokimyasal araştırmalar.

FAALİYETLER

HIDIRLAR TEPE Krom – Magnezyum cevherleşmesinde; karotlu sondajlar yapılmıştır. Saha mühendisleri, portatif XRF cihazı ile sahada  jeokimya çalışmalarını titizlikle yürütmüştür.

Sahanın geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

HIDIRLAR TEPE, Krom – Magnzeyum cevherleşmesi Tefenni Dağlarında, Tefenni’nin 15 KM  batısında yer almaktadır. Cevherleşme ortalama 1200 m rakımdadır.  

Hıdırların cevherleşmesinin içinde bulunduğu Tefenni Dağları; zengin krom rezervleriyle tanınmıştır.

 Zirve®  Hıdırlar madeninin İşletme ruhsatı ve üretim için gerekli tüm izinlere sahiptir.