KILANDIRAS – SANDIKLI DAĞLARI

DİYATOMİT ve MANGANEZ SAHASI

Kılandıras, diyatomit madeni Sandıklı Dağlarında, Sandıklı şehrinin 15 Km  kuzeybatısında yer almaktadır. Diyatomit sahasının batısında ortalama 1200 m rakımda bulunmaktadır.

Zirve®  Kılandıras Diyatomit sahasının işletme ruhsatına sahiptir

Ruhsat sahası manganez madeni de içermektedir.

Diyatomit mostrası opal damarı

Saha mühendisleri tarafından Etütler yapılmıştır. Sahada görünür diyatomi rezervi tespit edilmiştir. Mostrada opal seviyesi bulunmaktadır.

Sahadaki Diatomit madeni ortalama % 86 olan SiO2 değerlerine sahiptir.% 80 üstü Si02 değerleri, sınıflandırmada üst sınıfta olduğunu göstermektedir. Sahada rezerv tespit çalışmaları devam etmektedir