ARIKAYASI İSCEHİSAR – DİYATOMİT

ARIKAYASI SIRTI, Diyatomit madeni, Afyon – İscehisar’ın 5 km  kuzeydoğusunda yer almaktadır. Cevherleşme ortalama 1250 m rakımdadır. Zirve®Kayadibi madeninin İşletme ruhsatına ve işletme için gerekli tüm izinlere sahiptir

Arıkaya Diyatomit madeninde yapılan sondaj çalışmaları ile sahada çok geniş alanlarda maden bulunduğu tespit edilmiştir.

Arıkaya Diyatomiti yüksek SİO2 bileşiminde olup, Filtrasyon, Pest Kontrol, Kedi kumu ve çimento hammaddesi başta olmak üzere çok geniş kullanım alanına sahiptir.

Diyatomit mostrası görünümü

Sahada maden işleme tesisi kurulması planlanmaktadır.