OLUKMAN

Olukman Altın – Antimuan cevherleşmesi Uludağlar Silsilesinde, Bursa Şehrinin 50 KM  güneydoğusunda yeralmaktadır. Cevherleşme deniz seviyesinden ortalama 750 m yüksekliktedir.  Olukman; Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin en büyük antimon rezerv bölgelerinden biri olan Sülüklü Au-Sb maden havzasının batı kısmını teşkil etmektedir.

Zirve® Olukman maden ruhsat haklarının tamamına sahiptir.

FAALİYETLER

Olukman Altın – Antimuan cevherleşmesi prospeksiyon faaliyetleri, dinamik ve kalifiye teknik ekip tarafından; jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal disiplinlere uygun biçimde sürdürülmektedir. Sahada sondajlı eksplorasyon faaliyetlerine geçilmesi ve rezerv tespiti yapılması için ön çalışmalar devam etmektedir