BEYGÖBET SAKARYA – NİKEL

BEYGÖBET ALANI, nikel sahası Samanlı-Almacık Dağ silsilesinde Akyazı şehrinin 15 KM  güneyinde yer almaktadır. nikel mostrası ortalama 1100 m rakımda bulunmaktadır.

Zirve® Beygöbet nikel sahasının işletme ruhsatına sahiptir

Mostra görünümü

Sahada jeolojik prospeksiyon Çalışmaları devam etmektedir.